yourlogo

K zriadeniu tejto www stránky som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Tým rozhodujúcim zostáva skutočnosť, že už v rannej mladosti som sa stal zanieteným milovníkom filmu a táto láska mi zostala až do dnešných stareckých dní. Tým ďalším je poznanie, že filmové hviezdy, ktoré žiarili na filmovom plátne v XX. storočí sú pre dnešnú mladú generáciu väčšinou neznáme a pre pamätníkov sa zas stanú krásnou spomienkou na dni nášho dozrievania, kedy sme ich obdivovali, napodobňovali a ich činy prežívali v našich snoch.

Moje jednotlivé heslá  by chceli byť aj akýmsi skromným doplnkom „Slovníka zahraničných filmových hercov z konca XX. storočia" Miloša Fikejza, vydaného fm Volvox Globator v 2002 roku. Zatiaľ čo on sa orientoval na súčasných hercov, ktorí aktívne tvoria od konca 80. rokov minulého storočia, mojou snahou je zobraziť najslávnejšie mená tých hviezd a hviezdičiek, ktoré rozhodujúcou mierou prispeli k rozmachu a popularite najmä amerického ale aj európskeho filmu XX. storočia. Moja úloha, keďže som sa zameral len na hercov „in memoriam", bola o to jednoduchejšia, že ich tvorba je uzavretá a tým aj údaje o nich by mali byť kompletnejšie.

Z celkového počtu cca 750 hercov a herečiek každé heslo obsahuje biografické údaje ako umelecké meno, dátum narodenia a úmrtia, miesto narodenia a úmrtia, zamestnania, štúdiá a začiatok kariéry, charakteristiku hereckého typu, najvýznamnejšie filmy ocenené na Medzinárodných filmových festivaloch, vyznamenania Oscarom, nakoniec hercove záujmy, počet manželstiev, príčina úmrtia. Filmografia je zostavená z celovečerných filmov určených pre kiná, výberove sú taktiež zahrnuté televízne seriály a televízne filmy. Radenie filmov je chronologické podľa roku vzniku, ak bol film uvedený v našich kinách tak najprv je uvedený slovenský názov filmu a v zátvorke originálny názov, resp. názov známy z britských kín. Keď film nebol u nás uvedený, najprv je originálny názov a v zátvorke slovenský preklad, často uvádzaný tak, ako ho uviedla videodistribúcia, resp. názov, pod ktorým bol film uvedený v niektorej z našich bývalých a terajších televíznych staníc (ČST, VTV, TVG, STV, TVL, TVM, JOJ). Filmografie sú neustále doplňované prípadným uvedením niektorého filmu v televízii, ktorý nebol uvedený v našich kinách.

Obdobne je koncipovaných aj viac ako 220 významných anglo-amerických režisérov s kompletnou filmografiou, s menovaním scenáristov, resp. spisovateľov, s krátkym obsahom filmu a vymenovaním hlavných predstaviteľov.

Ak chcete použiť materiály tohto diela vo vašich vlastných knihách/článkoch/stránkach, či iných publikáciách, môžete tak urobiť, ale musíte dodržiavať podmienky podľa licencie GNU Free_Documentation License (GFDL).

 Ak vytvárate odvodenú prácu zmenou alebo pridaním obsahu, musíte splniť tieto body:

- vaše materiály musíte uvoľniť podľa licencie GFDL,

- musíte uviesť pôvodného autora článku, a

- musíte poskytnúť prístup k pôvodnému materiálu.

Posledné dve povinnosti sa dajú splniť poskytnutím priameho spätného linku späť na článok.